Meer informatie en de planning van deze schrijfwedstrijd vindt u op de website van HEBBAN.

Meedoen aan de Renate Dorrestein Prijs

Met de Renate Dorrestein Prijs heeft HEBBAN in samenwerking met de Stichting Renate Dorrestein de grootste schrijfwedstrijd voor literaire verhalen in het Nederlandse taalgebied op de kaart zetten. De Stichting Renate Dorrestein is zeer verheugd over de eervolle vernoeming van Renate Dorrestein.

Net als bij de andere grote schrijfwedstrijden van Hebban.nl bedraagt de hoofdprijs € 1000 euro en een plaquette. De andere verhalen die de top vijf halen, ontvangen een publicatievergoeding. De vijf beste verhalen worden als Hebban ebook gepubliceerd en gratis beschkbaar gesteld aan leden van de Hebban lezerscommunity. Stichting Renate Dorrestein stelt bovendien een extra prijs ter beschikking: de winnaar krijgt de gelegenheid om de Renate Dorrestein Suite te gebruiken als inspirerende schrijfplek.

Maar wat is een literair verhaal nou eigenlijk? En hoe beoordeelt de jury die verhalen? We citeren Renate Dorrestein zelf daarover:

‘Literatuur is geen natuurkunde en valt dus niet in wetmatigheden of formules te vangen. Een goede roman heeft per definitie een ongrijpbaar element van je ne sais quoi in zich, een zekere organische magie waarop de mens niet vermag de vinger te leggen. Al ga je met een loep op het papier liggen, een roman dankt zijn glans nu juist óók aan wat er niet staat, aan de tekst onder de tekst.’ – Uit: Het geheim van de schrijver

Wat voor romans geldt, geldt natuurlijk ook voor verhalen. Maar schiet je met zo’n beschrijving van literatuur als schrijver iets op? Waarschijnlijk niet. Dus lees Het geheim van de schrijver voor inspiratie (en als je in een writers block terecht komt, pak dan ook De blokkade erbij. Of nog makkelijker: lees Onder de motorkap van het schrijverschap, dat beide boeken verenigt.

Maar hoe schrijf je nou dat geweldige, winnende verhaal? Renate Dorrestein schrijft:

Schrijven is een van die activiteiten waarvoor je helemaal alleen de verantwoordelijkheid draagt. De geschiedenis heeft bewezen dat het vinden van je eigen stem als auteur een eenzaam avontuur is, zonder wegwijzers. (…) Het gaat de schrijver niet om modes, scholen, stijlen of andere buitengaatse invloeden. Hij is er niet op uit om andermans krukken te lenen. Hij verlaat zich, desnoods tegen de stroom in, op zijn eigen artistieke geweten. Hij wil iets maken wat ertoe doet, hoe dan ook. En daarom gaat hij de vraag naar de zin van literatuur niet uit de weg. Hij is niet zo lui of ijdel om voetstoots aan te nemen dat literair werk vanzelf belangwekkend is. Hij weet dat hij dat belang elke keer opnieuw zelf zal moeten definiëren en veroveren.

Kortom: ga op ontdekkingstocht en schrijf jouw verhaal, waarmee je de lezer overtuigt!