ANBI

Beleidsplan Stichting Renate Dorrestein – periode 2021 – 2024

Inspiratie
Wat betekent het om een goed mens te zijn? Dat is de centrale vraag waar de personages uit de boeken van Renate Dorrestein mee worstelen. In fictieve werelden – maar meestal uit het echte leven gegrepen – lezen we mee met mensen voor wie de omstandigheden zoals ze die kennen plotseling ingrijpend veranderen: het noodlot slaat toe, en hoe houd je jezelf dan overeind?

Deze vragen beperken zich natuurlijk niet tot de wereld van fictie – daarom is voor veel fans en lezers het oeuvre van Dorrestein zo onmisbaar, troostend en inspirerend. Het stelt vragen over je eigen leven en de relaties met de mensen om je heen, en hoe je daartoe te verhouden in zowel dagelijkse als veranderende of ingewikkelde omstandigheden. Ook speelt feminisme niet zelden een prominente rol in het schrijven van Dorrestein, zowel in haar fictie als journalistieke werk. Haar vrouwelijke personages hebben weinig op met traditionele rolpatronen, net zo min als de auteur dit zelf had. Onder meer door verhalen, columns en artikelen over alternatief moederschap, werkende vrouwen en vriendschap kaartte zij seksistische stereotypes aan en probeerde ze het idee van wat vrouwen zijn en vooral kunnen zijn te verbreden.

Dit feministische werk zette zij voort in Anna Bijns Stichting, waarvoor onder meer een tweejaarlijkse bekroning voor een Nederlandstalige vrouwelijke schrijver werd uitgereikt. Ook was zij in een adviserende rol nauw betrokken bij het werk van veel beginnende schrijvers, zette ze zich in om scholieren aan het lezen te krijgen, en richtte ze het ME-fonds op; een ziekte waar zij zelf jaren onder leed en waar tot die tijd nauwelijks aandacht voor was.

Het werk van Dorrestein (1954 – 2018) is tijdloos en altijd actueel gebleken. Haar onderwerpen, personages, romans en vaak activistische non-fictiewerk vormen een belangrijk geluid binnen het literaire landschap van Nederland. Stichting Renate Dorrestein ziet het als een noodzaak om haar stem en werk voort te zetten, nu zij er zelf niet meer is.


Doelstelling
De stichting Renate Dorrestein heeft de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van het lezen, het stimuleren van het schrijverschap en het ondersteunen van jonge talentvolle journalisten en schrijvers, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
  • het openbaar toegankelijk houden van het werk en publicaties van Renate Dorrestein.
  • het beheren en exploiteren van de rechten van het intellectueel eigendom, alsmede alle andere daaraan verbonden rechten van Renate Dorrestein.
  • de stichting beoogt niet het maken van winst.


Activiteiten 2021 – 2024
Schrijfcursussen
In de geest van Renate Dorrestein en aan de hand van haar boek ‘Het Geheim van de Schrijver’ wordt in samenwerking met onder andere de Querido Academie het geven van schrijfcursussen gestimuleerd.

Essayprijs
Het maken van een businessplan voor het instellen van een essayprijs voor talentvolle jonge journalisten of schrijvers.

Anna Bijns Stichting
Renate Dorrestein was in 1983 een van de oprichters van de Anna Bijns stichting. De stichting zal overleggen met de Anna Bijns stichting welke projecten gezamenlijk kunnen worden ondersteund en uitgevoerd.

Oeuvre Renate Dorrestein
De stichting overlegt regelmatig met de uitgevers en exploitanten van haar oeuvre, waaronder met name uitgeverij Podium, Querido, Dwarsligger en Oorsprong.

Biografie Renate Dorrestein
Op 25 januari 2021 is bekend gemaakt dat Iris Pronk de biografie van Renate Dorrestein zal schrijven. Deze zal worden uitgegeven bij Uitgeverij Querido. De stichting zal waar mogelijk de uitgave van deze biografie ondersteunen.

Renate Dorrestein Suite
De Renate Dorrestein Suite staat open voor talentvolle journalisten en schrijvers die ruimte nodig hebben om te schrijven. In 2020 was Marli Huijer de eerste schrijver die gebruik heeft gemaakt van de Renate Suite.

Inkomsten
De inkomsten van de stichting komen uit verschillende bronnen:

  • Royalties en nevenrechten uit de nalatenschap van Renate Dorrestein
  • Subsidies, donaties en bijdragen voor activiteiten van de stichting
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Vergoedingen voor bewezen diensten
  • Alle andere verkrijgingen en baten


Vermogen

De stichting streeft niet naar het opbouwen van een vermogen. Inkomsten zullen worden aangewend voor het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan de doelstelling. Het vermogen van de stichting per 25 januari 2021 bedraagt € 100,-.

Gegevens
De stichting Renate Dorrestein is opgericht op 27 november 2020 en houdt kantoor op de Weesperzijde 94, 1091 EK Amsterdam. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer  81039875

De stichting heeft op 15 februari 2021 een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om te worden aangemerkt als culturele ANBI instelling.

RSIN-nummer: 861901022
Vestigingsadres: Weesperzijde 94 – 1091 EK te Amsterdam
Kamer van Koophandel: 81039875
Bankrekening: NL88 TRIO 0320 1325 01
Website: www.renatedorrestein.nl
Contactpersoon: Noor Spanjer

Bestuur
Per 27 november 2020 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter: Noor Spanjer (1982)
Secretaris: Elisabeth Rasker (1988)
Lid: Fransje van der Waals (1950)
Penningmeester: Maarten de Boer (1952)

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel onbezoldigd