Discussietips Zolang er leven is

Een belangrijk motief in de roman is rouwverwerking. Welke vormen van goede en slechte rouwverwerking komt u in het verhaal tegen? Licht uw antwoord toe.

Welk personage heeft uw meeste sympathie en welke vindt u het onsympathiekst?

Er zijn vier vertellers in het boek. Vindt u zo’n vertelwijze hier goed passen of ziet u eerder nadelen daarvan?

Waarom begraaft Niels zijn lievelingsautootjes?

In een interview (boek, jrg. 1, nr. 2, december 2004) merkt de auteur op: ‘Ik durf er bijna een weddenschap op af te sluiten dat ik binnenkort brieven krijg van vrouwen die het adres van Laurens uit Zolang er leven is willen hebben. Die gaan die arme Laurens redden.’ Bent u iemand die zo’n brief zou schrijven? Hoe ziet u de toekomst van Laurens?

‘Eindelijk een boek van Dorrestein dat eindigt in een vraag en niet in een antwoord,’ schrijft Jann Ruyters in zijn interview (trouw, 13 november 2004). Welke vraag kan hij volgens u bedoeld hebben?

Diverse keren heeft de auteur gezegd dat al haar boeken Schuld en boete zouden kunnen heten. Vindt u dat deze titel ook bij deze roman past?

Volgens sommige recensenten biedt de roman het amusement van een (televisie)soap. Bent u het met die kwalificatie eens?

Meer dan eens heeft Renate Dorrestein zich een moralist genoemd. Welke levensles(sen) heeft zij volgens u in deze roman verwerkt?

Discussietips ontwikkeld door Lucas Kruse. © Biblion Uitgeverij, Leidschendam.