Discussietips De leesclub

Waarom is De leesclub beslist geen sleutelroman?

Wat is de ware reden waarom Gideon de Wit uit Nederland is vertrokken? En waar leidt u dat uit af?

Wie of wat is de kosmische instantie waaraan wordt gerefereerd in de opmerking ‘Een of andere kosmische instantie had er blijkbaar domweg zin in om een schip met zeven vrouwen en een auteur te laten vergaan’? Hoe zou u deze stijlfiguur omschrijven?

Waarom zou het ontbijt de minst beschreven maaltijd uit de literatuur zijn? En wie van de personages uit De leesclub zou u nooit aan uw eigen ontbijttafel willen aantreffen?
Kunt u dat toelichten?

In het boek is sprake van een fictioneel universum waarin personages, nadat hun verhaal is afgelopen, doorgaan met hun leven, al worden ze daarbij niet langer door de lezer gadegeslagen. Geef daarop uw visie.

Met enige regelmaat passeert de zin ‘Al Gods schepselen moeten sterven’. Wat wil de auteur hier volgens u mee zeggen? (Tip: denk ook eens in lagen.)

Wat maakt het sterfbed van schrijvers doorgaans zo uniek?

Is het in uw ogen acceptabel om een auteursrechtelijk beschermd product als een roman illegaal te downloaden, zoals in De leesclub wordt bepleit?

Kunt u aangeven wat het verschil in soortelijk gewicht en massa is tussen boeken van mannelijke en van vrouwelijke auteurs? U mag daarbij gebruikmaken van meetapparatuur.

Hebben auteurs het aan zichzelf te danken dat 85 procent van hun lezers oudere vrouwen zijn? Zou het wenselijk zijn als hier verandering in kwam? En op welke wijze zou dat te realiseren zijn?

Gideon de Wit spande een historisch kort geding aan tegen een recensent die had geschreven dat zijn boek Mijn konijn, mijn beter ik over een poes ging. Zou u het, als lezer en consument, toejuichen wanneer meer auteurs via een gerechtelijke procedure optraden tegen recensies waarin door middel van feitelijke onjuistheden een verkeerd beeld van een boek is gegeven? Zo ja, wat lijkt u een redelijke strafmaat?

Hoe zou u het verschil tussen een boek en een oek definiëren? Hoe wordt dit verschil in de literatuurwetenschap omschreven? Ondervindt u veel steun van de literatuurwetenschap?

In het begeleidende interview zegt de auteur dat zij met De leesclub ‘een schuimtaart’ en ‘iets slapstickachtigs’ beoogde. In hoeverre is zij hierin geslaagd? (Voor gevorderden: Hoe interpreteert u in dit verband Gideon de Wits korte verhaal ‘De Cursus “Omgaan met Tegenslagen” Kan Helaas Geen Doorgang Vinden’?)

Zou het voor u van toegevoegde waarde zijn wanneer er een literaire verbeelding werd gevonden voor zaken zoals urineverlies en incontinentie bij de rijpere vrouw?

Wat vindt u van Barbara’s suggestie om daarvoor het beeld van een zonsondergang boven zee te gebruiken?

Bieden verhalen over oude mannen die ’m niet meer omhoogkrijgen u persoonlijk een meeslepende leeservaring? En wat verzinnebeeldt het literaire sperma volgens u? Kunt u dit beargumenteren?

Wat beschouwt u als de literaire nalatenschap van Gideon de Wit? Bent u er persoonlijk door verrijkt? Anders gezegd: Moeten auteurs het duiden niet overlaten aan anderen die daarvoor beter gekwalificeerd zijn?

Hebt u al eens sponsoring overwogen, of vreest u dat uw onafhankelijkheid als lezer dan in het geding komt?