Recensies over De stiefmoeder

Lees hier fragmenten uit de recensies over De stiefmoeder.

Tips voor recensenten

  • Wees waarheidsgetrouw. Vertel geen feitelijke onwaarheden over de personages en het verhaal. Literatuurkritiek is een journalistiek genre.
  • Wees zorgvuldig en doe de zaak recht. Beweer niet zomaar dat een auteur in zijn nieuwe boek iets ‘niet ambiëerde’ of iets ‘niet nastreefde’. Schrijvers maken bewuste keuzes in wat zij doen en nalaten. Het heeft geen zin hen te verwijten dat ze iets niet hebben bereikt dat ze helemaal niet wilden bereiken.
  • Wees eerlijk. Vertaal je afkeer van de ethiek van een verhaal niet in vermeende esthetische tekortkomingen en gebruik geen zogenaamd ‘literaire’ argumenten om een boek op ideologische gronden af te kraken.
  • Stel jezelf bij een negatief oordeel de vraag: faalt het boek, faalt de schrijver of faal ik zelf en ben ik hier een bevooroordeeld bespreker?
  • Wantrouw jezelf als je vindt dat literatuur en moraal elkaar uitsluiten, want die twee kunnen juist niet zonder elkaar.
  • Beschouw het ook als je taak als recensent om de ontlezing tegen te gaan: bespreek geen boeken over onderwerpen waar je geen voeling mee hebt (of waar je geen verstand van hebt).
  • Verkeer nooit in de waan dat lezers negatieve recensies meer appreciëren dan positieve. Lezers zijn lezers omdat zij van literatuur houden.